Het enige


je kunt wegduiken in de kraag van je jas en zonder omkijken

een straat uitlopen je kunt met je hand boven je ogen een

zeerover nadoen die gedachteloos in de verte tuurt je kunt bij

tegenlicht je ogen dichtknijpen je hoofd wegdraaien en

niemand zien staan je kunt zonder handen een fiets besturen

telefoneren iemand verleiden je kunt iemand aankijken

meegaan of niet en daar eindeloos spijt van krijgen je kunt je

heel langzaam uitkleden terwijl je niet één keer je ogen

neerslaat je kunt je verbeelden van alles te weten en daarin

pijnlijk bedrogen worden je kunt een deur achter je dicht

trekken en zonder een woord in het donker verdwijnen je kunt

iemand iets proberen te schrijven dat je beter niet had kunnen

versturen je kunt altijd doen of je nergens van weet en je een

tijdje achter gordijnen verstoppen je kunt ook zonder

gezichtsbeharing een dichter zijn een hoed opzetten het

nakijken hebben je kunt vroeg in de ochtend het laken strak

over je kop trekken en denken alles kan me gestolen worden je

kunt zeggen hoepel toch op man en raak me niet aan en weten

dat is het enige

(verscheen in Hollands Maandblad)

>